Peugergroep Heemkids in Nijverdal

Vrij spelen

Vrij spelen

Vrij spelen is een vast onderdeel van de ochtend. Vaak wordt het belang van vrij spel vergeten. Jammer, want vrij spel is van groot belang voor de ontwikkeling van het jonge kind. Vrij spel is voor kinderen een manier om de wereld te verkennen, te structureren en te ordenen. Bijvoorbeeld tijdens het spelen van ‘vadertje en moedertje’. Op deze manier krijgen ze steeds meer grip op hun omgeving en de wereld. Experimenteren en zelf ervaren zijn belangrijke aspecten binnen het leren. Daarnaast bevordert vrij spel de fantasie van het kind en ontwikkelt het kind zich op sociaal-emotioneel gebied (door samen te spelen met andere kinderen).

Bij kinderdagverblijf Heemkids in Nijverdal krijgen de kinderen dan ook ruim de tijd om vrij te spelen.

Heemkids - Kwaliteit Heemkids - Kwaliteit