Peugergroep Heemkids in Nijverdal

Thema's en vakken

Bij peuterspeelzaal Heemkids te Nijverdal werken wij themagericht en met verschillende vakken. Iedere activiteit die wij doen past binnen het thema en één van de vakken.

Thema's

Themagericht werken heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van jonge kinderen. Zo komen er allerlei (nieuwe) begrippen voorbij over een bepaald onderwerp. Daarnaast zorgt een thema voor een betekenisvolle context om te experimenteren en te ontwikkelen.

De thema’s sluiten aan bij de thema’s van groep 1 en 2 van basisschool ’t Heem. Op deze manier zorgen we ervoor dat ons aanbod aansluit bij dat van de kleuters.

Heemkids - Thema's en vakken
Heemkids - Thema's en vakken

Vakken

Bij peuterspeelzaal Heemkids zetten wij in op de brede ontwikkeling van kinderen. Wij gaan uit van verschillende vakken, waarmee de kinderen de kans krijgen zich op verschillende gebieden te ontplooien. Iedere week staat één van de volgende vakken centraal: koken, muziek, creatief of peutergym.