Peugergroep Heemkids in Nijverdal

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid wordt zeer gewaardeerd bij de peuterspeelzaal in Nijverdal. Dit is vinden wij dan ook een belangrijk onderdeel bij Heemkids. Betrokkenheid van ouders heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de peuters. Maar ook voor ouders heeft het voordelen: u ziet wat er op de groep gebeurd en kunt op die manier aansluiten bij wat de peuters leren op de peuterspeelzaal.

Daarnaast vinden wij input/ feedback vanuit ouders heel waardevol! Wij werken in een open sfeer, waarbij u altijd ideeën, feedback of tips mag geven. Op deze manier kunnen we samen zorgen voor (het verhogen van) de kwaliteit binnen Heemkids.

Ouderavond

Ieder jaar organiseren wij een ouderavond. Tijdens deze avond krijgt u de kans om mee te praten over bijvoorbeeld de feestdagen en het pedagogisch beleid van Heemkids. In overleg met u als ouders maken wij beslissingen over het komende schooljaar.

Klachtenregeling

Binnen kinderdagverblijf Heemkids werken wij in een open, eerlijke en respectvolle sfeer. Ook wanneer u minder tevreden bent. Klachten nemen wij te allen tijde serieus. Klik hier voor ons klachtenreglement.