Peugergroep Heemkids in Nijverdal

Kwaliteit

Heemkids - Kwaliteit

Wet Kinderopvang en IKK

Kinderdagverblijf/peuterspeelzaal Heemkids werkt volgens de eisen die gesteld worden vanuit de Wet Kinderopvang en wet IKK.

Kwaliteit komt terug in verschillende onderwerpen: pedagogisch beleid, veiligheid- en gezondheidsbeleid, de samenwerking met ouders, de samenwerking met de basisschool en de deskundigheid van de medewerkers.

Hoe waarborgen wij onze kwaliteit?

Dit doen wij door onszelf continu te blijven verbeteren. Alle beleidsstukken worden actueel gehouden. Dat betekent dat er continu wordt gekeken of er aanpassingen nodig zijn om de pedagogisch kwaliteit, de veiligheid en de gezondheid van de kinderen te garanderen.

De rol van ouders vinden wij hierin heel belangrijk! We werken binnen een open en eerlijke sfeer. Feedback is altijd welkom. Ook de samenwerking met de basisschool is een onderdeel van de kwaliteit. Wij hebben korte lijntjes met basisschool ’t Heem; regelmatig overleggen om te zorgen voor een optimale doorgaande leerlijn. Maar ook met andere basisscholen zetten wij ons in voor een doorgaande leerlijn.

En als laatste heeft de deskundigheid van de medewerkers een grote invloed op de kwaliteit. Daarom volgen zij regelmatig trainingen om de deskundigheid te bevorderen en/of te behouden.

Inspectie

Ieder jaar wordt de kwaliteit van de peutergroep geïnspecteerd door de GGD. Zij beoordelen of de peutergroep voldoet aan de eisen die worden gesteld vanuit de overheid. Klik hier om de inspectierapporten van Heemkids te lezen.