Peugergroep Heemkids in Nijverdal

Groepsopbouw

Groepsopbouw peutergroepen

Kinderdagverblijf Heemkids is een peutergroep voor kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar. Bij ons zijn alle kinderen welkom! Ongeacht de basisschool. 

De groep bestaat uit maximaal 8 kinderen. Het voordeel hiervan is dat de kinderen altijd een vaste stamgroep hebben: altijd dezelfde kinderen, pedagogisch medewerker en omgeving.

Eventueel is het mogelijk om, in overleg en wanneer de groepsgrootte dit toelaat, eerder te starten dan 2,5 jaar.

Klik hier voor de openingstijden.
Klik hier voor de tarieven.

Heemkids - Groepsopbouw