Peugergroep Heemkids in Nijverdal

Basisschool

Naar de basisschool...

Uw kind wordt 4 jaar en gaat naar de basisschool. Dat betekent dat hij/zij bij de peuterspeelzaal stopt. Wij dragen zorg voor een warme overdracht met de basisschool in Nijverdal (met uw toestemming), zodat de leerkracht kan aansluiten bij wat uw kind kan en geleerd heeft op onze peuterspeelzaal.

Ongeacht naar welke basisschool uw kind gaat.

Heemkids - Basisschool

Gezamenlijke speelmomenten

Wij maken gebruik van het kleuterplein van basisschool ’t Heem. We spelen dan ook vaak samen buiten: peuters en kleuters door elkaar! Erg gezellig en leerzaam!

Doorgaande leerlijn

Peuterspeelzaal Heemkids werkt nauw samen met basisschool ’t Heem te Nijverdal. Wij zetten ons samen in voor een doorgaande leerlijn van peuterspeelzaal naar groep 1. De samenwerking en de doorgaande leerlijn hebben een aantal voordelen voor kinderen die doorstromen naar ‘t Heem:

  • Er is eenheid in werkwijze;
  • De peuters kennen de omgeving van de basisschool wanneer ze doorstromen naar groep 1;
  • De peuters kennen de leerlingen en leerkrachten;
  • De leerkrachten kennen de peuters;
  • Ouders zijn bekend in het gebouw en met de werkwijze.