Peugergroep Heemkids in Nijverdal
TARIEVEN


Peutergroep Heemkids

Kinderopvangtoeslag

Vanaf januari 2018 vallen alle peuterspeelzalen onder de Wet Kinderopvang. Volgens deze wet hebben werkende ouders,  ouders die een traject volgen naar werk en ouders die een opleiding of een inburgeringscursus volgen, recht op kinderopvangtoeslag. In 2018 is de maximale vergoeding kinderopvangtoeslag € 7,45 per uur per kind. De vergoeding die u ontvangt, is afhankelijk van uw inkomen. Op www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken.

Peutergroep Heemkids

Afnamedagdelen

U hebt de keuze voor het aantal dagdelen per week dat u wilt afnemen. Uw voorkeur(en) geeft u aan op het aanmeldingsformulier. U kunt kiezen voor 1 dagdeel per week (alleen dinsdag of alleen donderdag) of 2 dagdelen per week (dinsdag en donderdag).


Peutergroep Heemkids in Nijverdal

Peutergroep Heemkids in Nijverdal geeft peuters de mogelijkheid om zich spelenderwijs te ontwikkelen en voor te bereiden op de basisschool. Hierbij staat plezier, respect en jezelf zijn centraal. Heemkids zet in op de brede ontwikkeling van peuters.

Peutergroep Heemkids in Nijverdal

Meld u nu aan voor peutergroep Heemkids door middel van het digitale aanmeldformulier.


© 2018 Heemkids.nl