Peugergroep Heemkids in Nijverdal
KWALITEIT


Peutergroep Heemkids

Beleid, veiligheid en oudercommissie

Kwaliteit komt terug in verschillende onderwerpen: pedagogisch beleid, veilige omgeving en oudercommissie. Het pedagogisch beleid beschrijft de pedagogische praktijk en het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft hoe fysieke veilgheid wordt geboden.

Peutergroep Heemkids

Inspectie

Ieder jaar wordt de kwaliteit van de peutergroep geïnspecteerd door de GGD. Zij beoordelen of de peutergroep voldoet aan de eisen die worden gesteld vanuit de overheid. Klik hier om de inspectierapporten van de GGD te lezen.


Peutergroep Heemkids in Nijverdal

Peutergroep Heemkids in Nijverdal geeft peuters de mogelijkheid om zich spelenderwijs te ontwikkelen en voor te bereiden op de basisschool. Hierbij staat plezier, respect en jezelf zijn centraal. Heemkids zet in op de brede ontwikkeling van peuters.

Peutergroep Heemkids in Nijverdal

Meld u nu aan voor peutergroep Heemkids door middel van het digitale aanmeldformulier.


© 2018 Heemkids.nl